<div style="position:absolute; z-index: 56; top:10px; left:10px; "> <p class="P3"> </p><h4 class="P21">CHARAKTERYSTYKA BABYAIR</h4><p class="P3"> </p> <p class="P2"> </p><p class="P9">BabyAir to nebulizator + namiot do inhalacji noworodków, niemowląt i dzieci. Producentem BabyAir jest izraelska firma Baby_s Breath Ltd. <br/> Firma Baby_s Breath opracowała i wdrożyła do produkcji, unikalny na skalę światową, nebulizator pozwalajacy na podawanie leków bez stosowania maseczki, w pozycji leżącej a więc również w czasie snu dzieci. Ma to zasadniczy wpływ na największą skuteczność depozycji leku. System BabyAir uzyskał patenty w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Izraelu. Urządzenie wykonane jest z tworzyw odpornych na działanie leków, całkowicie nieszkodliwych dla niemowląt.</span></p> <p>BabyAir jest urządzeniem medycznym posiadającym wszystkie niezbędne atesty UE jak zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i wykonane zgodnie z normami ISO 9001:2000.</p> <p class="P10">System BabyAir współpracuje z kompresorami tłokowymi (sprężarkami) spełniającymi poniższe minimalne wymagania:</p> <ol > <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:.5cm;">1.</span>ciśnienie robocze - min 0,9 ba<span class="odfLiEnd"/> </p> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:.5cm;">2.</span>przepływ roboczy - min. 6L/min<span class="odfLiEnd"/> </p> </li> </ol> <p > </p> <p class="P3">BabyAir dostarczany jest na życzenie w 2 wersjach:</p> <ol> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">1.</span>BabyAir z kompresorem (sprężarką)<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">2.</span>BabyAir bez kompresora<span class="odfLiEnd"/> </li> </ol> <p class="P3"> </p><h4 class="P21">OPIS TECHNICZNY I ZASADA DZIAŁANIA</h4><p class="P3"> </p> <h3 class="Heading_20_3">DANE TECHNICZNE BabyAir</h3><p class="P2"> </p> BabyAir namiot z nebulizatorem: <span style="margin-left:;"/> <table class="Table1"> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:4.625cm; " class="Table1"> Temperatura przechowywania </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> Od -20°C do 60°C </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:4.625cm; " class="Table1"> Temperatura użytkowania </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> Od 18°C do 37°C </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:4.625cm; " class="Table1"> Waga (bez sprężarki) </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> 283 gr </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:4.625cm; " class="Table1"> Wymiary otwartego urządzenia (bez sprężarki) </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> 330 x 330 x 300mm </td> </tr> </table> <p class="P16"></p> <span style="margin-left:;"/>Nebulizator: <div class="P2"> <div style="width: 8.643cm;" id="Frame1" class="fr1"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table1"> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:5.375cm; " class="Table1"> Rozpylenie </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> 0,1 do 0,2cc/min* </td> </tr> <tr class=""> <td style="text-align:left;width:5.375cm; " class="Table1"> Rozdrobnienie cząstek (średnia wielkość) MMD </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> 1 do 2 &#181;m* </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:5.375cm; " class="Table1"> Czas nebulizacji dla 2cc </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> Około 10 minut* </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:5.375cm; " class="Table1"> Pojemność zbiornika na lek </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> Max 7ml </td> </tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:5.375cm; " class="Table1"> Pozostałość leku </td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"> 0,1 ml </td> </tr> </table> </div> </div> <span class="T2">*dla 0,9% soli </span><span class="T2">fizjologicznej</span> <p class="P2"></p> Do wykonania inhalacji niezbędne jest zastosowanie kompresora. Minimalne wymagania dla kompresora: <table class="Table1"> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:7.124cm; " class="Table1"> <p class="P4">Min. ciśnienie robocze</p></td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"><p class="P5">0,9 bar (90K Pascal)</p></td></tr> <tr class="Table1"> <td style="text-align:left;width:7.124cm; " class="Table1"> <p class="P4">Min. przepływ roboczy</p></td> <td style="text-align:left;width:3.268cm; " class="Table1"><p class="P4">6L/min</p></td></tr></table> <p class="P6">Jeśli w połączeniu z BabyAir zastosowany będzie kompresor (sprężarka) nie spełniająca podanych parametrów całość systemu może nie działać prawidłowo.</p> <h3 class="P20"><a name="_DANE_TECHNICZNE_BabyAir_z_kompresorem"><span/></a>DANE TECHNICZNE BabyAir z kompresorem</h3> <p class="P2"></p> Kompresor (sprężarka) modele Allegro, Cico Boy, Blue Dream: <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table1"><colgroup><col width="355"/><col width="416"/></colgroup><tr class="Table41"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table1"> <p class="P4">Waga urządzenia</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">1500gr</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Wymiary</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">120 (h) x 230 x 190 mm</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Napiecie</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">230 V ~ / 0.7 A</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Maksymalne ciśnienie</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">2.4 Bar</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Maksymalny przepływ</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">17 l/min.</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Bezpiecznik</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">1,6 A-T</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Warunki użytkowania</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">30 min. pracy / 30 min. przerwy</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Moc</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">170 VA</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Częstotliwość</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">50 Hz AC/DC</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Max. Poziom hałasu</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">ok. 54 dba w odl. 50 cm</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Temperatura przechowywania i transportu</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P8"><span class="T3">min. - </span><span class="T3">20</span><span class="T5">°</span><span class="T3">C max. + 60</span><span class="T5">°</span><span class="T3">C</span></p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Wilgotność podczas przechowywania i transportu</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">max. RH 95% N.C.</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Klasa urządzenia</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">Klasa B</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Urządzenie standardowe, nie wodoszczelne</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">tak</p></td></tr><tr class="Table42"><td style="text-align:left;width:8.124cm; " class="Table4_A1"><p class="P4">Parametry rozpylania/nebulizacji</p></td><td style="text-align:left;width:9.52cm; " class="Table4_B1"><p class="P4">Patrz - dane techniczne NEBULIZATOR</p></td></tr></table> <p class="P2"> </p><p class="P2"> </p><p class="P2"> </p><p class="P2"> </p><p class="P2"> </p><p class="P2"> </p><p class="P2"/><p class="P2"> </p> <!-- <img/> <div style="height: 12.383cm;width: 10.867cm;" id="graphics1" class="fr2"></div> --> <span class="T2">CZĘŚCI</span> <p class="P3">Namiot:</p> <ol> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">1.</span>Stelaż z nóżkami<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">2.</span>Folia z klipsami<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">3.</span>Rozcięcie<span class="odfLiEnd"/> </li> </ol> <p class="P3">Nebulizator:</p> <ol> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">4.</span>Wężyk łączący nebulizator z kompresorem <BR/>(dołączony do kompresora)<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">5.</span>Kolorowa nakrętka mieszalnika leku<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">6.</span>Przezroczysty reduktor cząsteczki<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">7.</span>Zbiorniczek na lek<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">8.</span>Tuba nebulizatora<span class="odfLiEnd"/> </li> <li style="margin-left:1.27cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">9.</span>Miękka silikonowa końcówka<span class="odfLiEnd"/> </li> </ol> <DIV id='Layer0' style='position:absolute; z-index:0; top:1400px; left:0px'> <img src="./czesci.png"/> </DIV/> <DIV id='Layer1' style='position:absolute; z-index:1; top:1780px; left:550px'> <img src="./czesc2.png"/> </DIV> <p class="P22" > </p> <ol><li> <p class="P19" style="margin-left:0.635cm;"><span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">1.</span>Należy umieścić namiot nad dzieckiem tak, aby głowa i ramiona były przykryte. Rozcięcie(3) powinno znajdować się na klatce piersiowej<span class="odfLiEnd"/> </p> </li> <li> <p class="P19" style="margin-left:0.635cm;"><span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">2.</span>Tubę należy przesunąć w pobliże ust i nosa, starając się, aby końcówka(9) była umieszczona w odległości około 2cm od ust. Regulujemy to za pomocą kąta ustawienia tuby. Dzięki temu dziecko może leżeć na pleckach lub na boku.<span class="odfLiEnd"/> </p> </li> <li> <p class="P18" style="margin-left:0.635cm;"><span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">3.</span><span class="T2">Przewagą systemu BabyAir nad maseczką jest możliwość ograniczenia działania leku na oczy! Dzięki ruchomej tubie podającej lek możemy regulować strumień aerozolu pod takim katem, aby penetracja leku na oczy była jak najmniejsza (patrz </span><span class="T9"><a href="./14_badania.php" target="_top">Badania </a>)</span> </li> <li> <p class="P19" style="margin-left:0.635cm;"><span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">4.</span>Urządzenie jest sprzętem medycznym. Nie należy pozostawiać dziecka samego z urządzeniem, bez nadzoru osoby dorosłej. <span class="odfLiEnd"/> </p> </li> <li> <p class="P18" style="margin-left:0.635cm;"><span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">5.</span><span class="T2">Wszystkie elementy BabyAir, które mają kontakt z roztworami leku wykonane są ze szczególnie odpornych na związki chemiczne tworzyw. Zostały one sprawdzone na kontakt między innymi z następującymi farmaceutykami: chlorowodorek ambroxolu, bromek tropinianu, flunisolide, beclometasonedipropionate, acetylocysteina, salbutamol. </span><span class="odfLiEnd"/> </p> </li> </ol> <p class="P6">Nie stosować w BabyAir preparatów oleisto-eterycznych (np. olejki do aromaterapii)</p><p class="P3"> </p> <ol> <li> <p class="P19" style="margin-left:0.635cm;"> <span class="" style="display:block;float:left;min-width:0cm;">6.</span>BabyAir jest łatwy w czyszczeniu i konserwacji. Wszystkie części nebulizatora można wymyć delikatnym płynem i gorącą wodą. Do mycia można użyć miękką gąbkę. Folię namiotu przecieramy wilgotną szmatką bez dodatku detergentów. Sterylizacji można dokonac za pomocą substancji dezynfekujących, zwracając szczególna uwagę na zalecenia producenta tych substancji. Urządzenie wykonane z tworzyw: ABS757, PC110, PP2500, PVC przeźroczyste, Silikon Adisil 140<span class="odfLiEnd"/> </p> </li> </ol> <p class="P1"> <span class="T2">PATRZ również </span> <span class="T9"> <a href="DANE TECHNICZNE BabyAir 3.pdf" target="_blank"> INSTRUKCJA OBSŁUGI</a></span></p> </div>


Partnerzy:


BG BHU ul.Bardzka30, 50-516 Wrocław;   tel.+48 71/336-05-22, mobile:+48 0602 37 27 29, +48 0501 10 77 03 ; e-mail: biuro@babyair.pl