Artykuł z portalu mediton.pl

Rozpoznanie astmy oskrzelowej u niemowląt i małych dzieci

Dr hab. n. med. Anna Bręborowicz Lek. med. Karolina Adamczak Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii A.M. w Poznaniu

Zasady rozpoznawania astmy oskrzelowej u niemowląt i małych dzieci nie są jednoznacznie ustalone. W pracy omówiono trudności diagnostyczne wynikające z odrębności w budowie i czynności układu oddechowego w tej grupie wieku, różnorodności przyczyn występowania objawów obturacji dróg oddechowych, zróżnicowania naturalnego przebiegu zespołów obturacyjnych. Istota problemu tkwi w ograniczonych możliwościach zastosowania rutynowej diagnostyki czynnościowej i alergologicznej oraz ograniczonych możliwościach różnicowania grup chorych o różnej prognozie w czasie pierwszych zachorowań. Z istniejących dotychczas propozycji kryteriów diagnostycznych wynika, że rozpoznanie astmy jest wysoce prawdopodobne, gdy incydenty obturacji wystepują u dziecka z rodzinnym lub osobniczym obciążeniem atopią lub gdy obturacja występuje nie tylko w czasie zakażeń wirusowych układu oddechowego (co jest powszechne) lecz także bez współistniejącej infekcji. Przegląd Alergologiczny 2004, 1, 36-41

Przeczytaj więcej...


kolejne artykuły wkrótcePartnerzy:


BG BHU ul.Bardzka30, 50-516 Wrocław;   tel.+48 71/336-05-22, mobile:+48 0602 37 27 29, +48 0501 10 77 03 ; e-mail: biuro@babyair.pl