Szpitale, w których stosowany jest system BabyAir

1. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie - Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych

3. Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

4. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi - Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka

5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Lęborku - Oddział Neonatologii

6. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika Gdańsk - Oddział Pediatrii oraz Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Oddział Neonatologii

8. OT Instytutu Gruzlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju - Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

9. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera w Poznaniu - Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

10. NZOZ Mikulicz grupa EMC Instytut Medyczny SA w Swiebodzicach - Oddział Neonatologiczny i Pediatryczny

11. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Specjalistyczny ZOZ Nad Matka i Dzieckiem

12. Tczewskie Centrum Zdrowia w Tczewie - Oddział Pediatryczny

13. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

14. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku - Oddział Dziecięcy

15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach - Oddział Dziecięcy

16. Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie - Oddział Neonatologiczny

17. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Głogowie - Oddział Neonatologiczny

18. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach - Oddział Patologii i IT Noworodka

19. Śląski Uniwersytet Medyczny Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu - Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

20. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

21. Szpital Specjalistyczny w Pile - Oddział Neonatologiczny

22. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Bydgoszczy - Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

23. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - Klinika Patologii Noworodka

24. Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej - Oddział Patologii Noworodków i Niemowląt

25. Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - Oddział Dziecięcy

26. SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze - Dziecięcy Oddział Wewnętrzny

27. Szpital Powiatowy w Limanowej - Oddział Neonatologiczny

28. ZOZ Szpital MSWiA w Bydgoszczy - Oddział Neonatologiczny

29. Szpital Specjalistyczny w Gorlicach - Oddział Dziecięcy

30. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie - Oddział Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

31. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Karkowie - Klinika Neonatologii

32. Szpital Wojewódzki w Przemyślu - Oddział Neonatologiczny oraz Patologii Noworodka, Oddział Dziecięcy

33. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Oddział Dziecięcy

34. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli - Oddział Neonatologiczny

35. Pohalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu - Oddział Pediatryczny

36. Szpital Powiatowy w Zakopanem - Oddział Pediatryczny

Opinia Instytutu Matki i Dziecka

Opinia Instytutu Matki i Dziecka

Opinia Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Opinia Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Pozostałe opinie

Opinia NZOZ Lębork Opinia Centrum Zdrowia Matki Polki Opinia Szpital Wałbrzych Opinia Akademicki Szpital Wrocław Opinia Zdroje Szczecin Opinia Pomorzany Szczecin Opinia Wojewódzki Szczecin Opinia Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Partnerzy:


BG BHU ul.Bardzka30, 50-516 Wrocław;   tel.+48 71/336-05-22, mobile:+48 0602 37 27 29, +48 0501 10 77 03 ; e-mail: biuro@babyair.pl